Közlöny

Junius 2018

A gyülekezet istentiszteletei
és a szolgálati beosztása:

SZOMBAT M-vásárhely D Megjegyzés
1. Péntek este 20:00 Sz.Cs. Géza nap nyugta 21:07
Sz. délelőtt 08:15 Sz.Cs. Géza Tanítók órája
Imaóra/Sz.iskola Sz.Cs. Géza 09:00  – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Sz.Cs. Géza A női misszió napja
Sz. délután 16:00 Sz.Cs. Géza
Szerda este 19:00 Imaóra Mozgósítsd a gyülekezeted
2. Péntek este 20:00 Sz.Cs. Géza nap nyugta 21:13
Sz. délelőtt 08:15 Palotás Ilonka Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Kiss Anikó 09:00  – 09:45
Sz. délelőtt 10:00 Gyéresi József
Sz. délután 18:00 Kovács Szabolcs
Szerda este 19:00 Imaóra Mozgósítsd a gyülekezeted
3. Péntek este 20:00 Zolyomi Erika nap nyugta 21:16
Sz. délelőtt 08:15 Grittó Róbert Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Amota Lóránt 09:00  – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Amota Lóránt
Sz. délután 18:00 Ferenczi Sándor
Szerda este 19:00 Imaóra  Mozgósítsd a gyülekezeted
4. Péntek este 20:00 Soós Csaba nap nyugta 21:18
Sz. délelőtt 08:15 Ferenczi Rozália Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Magos Károly  09:00 – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Magos Károly
Sz. délután 18:00 Magos Károly
5. Péntek este 20:00 Sófalvi Lajos nap nyugta 21:18
Sz. délelőtt 08:15 Lengyel Mária Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Balla Károly  09:00 – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Balla Károly
Sz. délután 18:00 Balla Károly

Mottó:

Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és paizszsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, a kit te gyalázattal illetél.” (1 Sámuel 17:45)

Gyülekezetnek:

„ A meglepetés moraja hangzott fel mind a két táborban. Mindenütt azt hitték, hogy Dávid öleték meg; de amikor a követ süvítve látták célba érkezni, látták azt is, hogy a filiszteus megremeg, kinyújtja kezeit, mintha csak hirtelen megvakult volna, azután tántorgott még egy pillanatig, majd végigzuhant a földön, mint a kidöntött tölgy. Dávid nem késlekedett. Futva közeledett a mozdulatlan alakhoz, és két kézre fogta Góliát nehéz kardját. Egy-két pillanattal ezelőtt még kérkedett az óriás, hogy ezzel a karddal vágja le Dávid fejét, testét pedig az ég madarainak adja. Most felemelkedett a levegőben a kard, s a következő pillanatban porba hullott Góliát félelmetes feje. Nagy örömrivalgásban tört ki erre az izraeliták tábora.” (EGW. PP. 64:18)

Powered by WordPress | Designed by: seo | Thanks to seo company, seo services and seo firm