Közlöny

Szeptember 2018

A gyülekezet istentiszteletei
és a szolgálati beosztása:

SZOMBAT M-vásárhely D Megjegyzés
1. Péntek este 20:00 Sz.Cs. Géza nap nyugta 20:01
Sz. délelőtt 08:15 Sz.Cs. Géza Tanítók órája
Imaóra/Sz.iskola Sz.Cs. Géza 09:00  – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Sz.Cs. Géza
Sz. délután 16:00 Sz.Cs. Géza
Szerda este 19:00 Imaóra A Jelenések könyve
2. Péntek este 20:00 Sz.Cs. Géza nap nyugta 19:49
Sz. délelőtt 08:15 Puskás-E. Irén Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Erszény Tihamér 09:00  – 09:45
Sz. délelőtt 10:00 Erszény Tihamér A nevelés napja
Sz. délután 18:00 Handra Árpád
Szerda este 19:00 Imaóra A Jelenések könyve
3. Péntek este 19:00 Szentes Tibor nap nyugta  19:33
Sz. délelőtt 08:15 Kiss Anna Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola György Attila 09:00  – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 György Attila Az egészség hete
Sz. délután 18:00 Ferenczi Sándor
Szerda este 19:00 Imaóra A Jelenések könyve
4. Péntek este 19:00 Zakariás R. Ottó nap nyugta 19:19
Imaóra/Sz. Iskola Egyházterület  09:00 – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Egyházterület Tisztviselők gyűlése*
Sz. délután 18:00 Egyházterület
Szerda este 19:00 Imaóra A Jelenések könyve
5. Péntek este 20:00 Sz.Cs. Géza nap nyugta 19:05
Sz. délelőtt 08:15 Grittó Róbert Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Tóth Erzsébet  09:00 – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Tömösvári József A sáfárság napja
Sz. délután 18:00 Lengyel Mária

Mottó:

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Ap.csel. 1:8)

Gyülekezetnek:

„Krisztus egyháza Isten elrendelt eszköze az elveszett emberiség üdvözítésére. Küldetése, hogy az evangéliumot az egész világnak eljuttassa. Ez egyúttal minden egyes keresztény kötelessége. Ki-ki igyekezzék alkalma és képessége szerint teljesíteni az Üdvözítő parancsát. Krisztusnak előttünk megnyilatkozott szeretete mindnyájunkat adósakká tesz azokkal szemben, akik Őt még nem ismerik. Isten azért adta nékünk világosságát, hogy sugarait szétárasszuk. Ha Krisztus hívei kötelességük tudatában lettek volna, akkor ma ezrével lennének az evangéliumnak hirdetői a pogány országokban is, ahol most legfeljebb egy van. Akkor mindazok, akik személyesen nem vehetnek részt a missziómunkában, vagyonukkal, érdeklődésükkel és imájukkal támogatnák azt. A keresztény országokban szintén szentebb komolysággal fáradoznának a veszendő lelkek megmentésén.” (Jézushoz Vezető Út 11:15.)

Powered by WordPress | Designed by: seo | Thanks to seo company, seo services and seo firm