Közlöny

November 2018

A gyülekezet istentiszteletei
és a szolgálati beosztása:

 

 

SZOMBAT M-vásárhely D Megjegyzés
1. Péntek este 19:00 Sz.Cs. Géza Napnyugta 17:04
Sz. délelőtt 08:15 Sz.Cs. Géza Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Sz.Cs. Géza 09:00  – 09:45
Sz. délelőtt 11:00 Sz.Cs. Géza
Sz. délután 17:00 Sz.Cs. Géza
Szerda este 18:00 Imaóra A Jelenések könyve
2. Péntek este 19:00 Szentes Tibor Napnyugta 16:54
Sz. délelőtt 08:15 Handra Árpád Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Nădășan Anikó 09:00  – 09:45
Sz. délelőtt 11:00 Nădășan Anikó Női misszó osztály vezető
Sz. délután 17:00 Nădășan Anikó
11- 17 között, ifjúsági sorozat
3. Péntek este 19:00 Balla Loránd Napnyugta 18:26
Sz. délelőtt 08:15
Imaóra/Sz. Iskola Fiatalok
Sz. délelőtt 11:00 Veress József
Sz. este 19:00 Balla Loránd
Szerda este 18:00 Imaóra A Jelenések könyve
4. Péntek este 19:00 Ferencz-Z. Botond Napnyugta 16:40
Sz. délelőtt 08:15 Tófalvi Márton Tanítók órája
Imaóra/Sz. Iskola Ferencz-Z. Botond  09:00 – 10:45
Sz. délelőtt 11:00 Ferencz-Z. Botond
Sz. délután 17:00 Küküllőmenti Kórus

Mottó:

Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval; És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
 Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van? Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.
” ( Lukács 17:15-19)

Gyülekezetnek:

„Terheinket, bajainkat elfeledve dicsőítsük Istent, amiért nevének dicsőségére élhetünk. Minden új nap új áldásai indítsák dicsőítésre szívünket szerető gondviselésének ezekért a jeleiért! Amikor reggel kinyitod a szemed, köszönd meg Istennek, hogy megőrzött az éjszaka! Köszönd meg, hogy béke van szívedben! Reggel, délben, este áldozati füstként szálljon fel hálád a menny felé!” (A Nagy Orvos Lábnyomán 31:28.)

Powered by WordPress | Designed by: seo | Thanks to seo company, seo services and seo firm